NA RANČ ALADIN SO PRIŠLE ŠTIRI SURIKATE, KI SE ŽE LEPO GREJEJO V SVOJI HIŠICI, VABLJENI SI JIH OGLEDATI.